شعار سال 1399
آی پی شما
نتایج ارزیابی نرم‌افزارهای زیرساخت کلید عمومی به‌روز رسانی گردید.
نرم‌افزارهای زیرساخت کلید عمومی کشور توسط آزمایشگاه ارزیابی تجهیزات زیرساخت کلید عمومی مورد ارزیابی و امتیازبندی قرار گرفته و نتایج آن توسط مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه منتشر می‌گردد.
با توجه به اتمام فاز جدید ارزیابی محصولات نرم‌افزاری حوزه زیرساخت کلید عمومی در خرداد ماه سال 1397، گزارش ارزیابی مزبور در وب‌سایت مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه منتشر گردیده است. 

 
نسخه PDF نتایج ارزیابی نرم‌افزارهای PKI را از اینجا دریافت نمایید.

 
 
منبع : آزمایشگاه ارزیابی نرم‌افزارهای زیرساخت کلید عمومی      1397/3/29 08:43    تعداد بازدید :  5333