شعار سال 1399
آی پی شما
طی درخواست تمدید گواهی‌های الکترونیکی سطح یک و دو اطمینان مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر و ممیزی‌های بعمل آمده از آن مرکز میانی توسط مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، در تاریخ 1396/9/12 جلسه کمیته نظارتی با حضور 4 نفر از 5 نفر اعضای شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی که حضور آنها برای دسترسی به کلید خصوصی مرکز دولتی ریشه الزامی‌ می‌باشد، برگزار و گواهی‌های الکترونیکی سطوح یک و دو اطمینان برای آن مرکز میانی تمدید شد.

خاطر نشان می‌گردد در جلسه کمیته نظارتی، نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه ای ایران، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری حضور داشتند.


گواهی‌های صادر شده برای مرکز میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر در 12 آذر 1396 بر روی مخزن مرکز دولتی ریشه به آدرس https://www.rca.gov.ir/ منتشر گردیده است.

 
   1396/9/12 16:30    تعداد بازدید :  4022