شعار سال 1400
آی پی شما

بیست و دومین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی در تاریخ هفدهم تیرماه 1396 برگزار گردید. این جلسه با حضور 10 نفر از اعضای دارای حق رای شورا در محل دبیرخانه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی تشکیل و محور مذاکرات برروی تصویب آیین نامه شرایط احراز صلاحیت مراکز میانی خصوصی انجام شد.
با توجه به اینکه دستورالعمل ساماندهی مراکز میانی مصوب 1388 مرکز ریشه را ملزم به تدوین آیین نامه شرایط احراز صلاحیت مراکز میانی خصوصی نموده بود، بنا به دلایل متعددی از جمله اینکه تا کنون درخواستهای مراکز میانی خصوصی تعداد اندک بوده و توسعه کاربری در این حوزه بطور وسیعی شکل نگرفته بود، پیش از این مرکز ریشه تدوین این آیین نامه را در دستورکار خود قرار نداده بود ولیکن از سال 1395 بدلیل افزایش درخواست راه اندازی مرکز میانی خصوصی از جانب بخش خصوصی و همچنین فراگیر شدن استفاده از گواهی های الکترونیکی در مصوبات دولت، مرکز ریشه تدوین این آیین نامه و تصویب آن توسط شورا را در دستور کار قرار داده و در بیست و دومین جلسه شورا پس از برگزاری سه نشست تخصصی با اعضای شورا و بحثهای کارشناسی به اتفاق آراء به تصویب رسید.
دومین دستور جلسه مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی اعتماد هوشمند متعلق به شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وست (گروه شرکتهای توسن) بود که در مردادماه 95 درخواست راه اندازی و سند دستورالعمل اجرایی صدور گواهی الکترونیکی این مرکز برای دو سطح اطمینان به مرکز ریشه ارسال  و تاییدیه مرکز ریشه را اخذ نموده است. با ارائه توضیحات مناسب از جانب نماینده تام الاختیار آن مرکز میانی و جلب آراء موافق در شورا دستورالعمل اجرایی مرکز میانی خصوصی مورد تقاضا به تصویب رسید.
در سومین و چهارمین دستور جلسه شورا دستورالعمل اجرایی بازنگری شده مرکز میانی دولتی نفت متعلق به وزارت نفت برای سه سطح اطمینان و دستورالعمل اجرایی بازنگری شده مرکز میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر متعلق به شرکت فناوران اعتماد راهبر برای دو سطح اطمینان به اتفاق آراء به تصویب رسید.

   1396/4/27 12:11    تعداد بازدید :  3364