شعار سال 1399
آی پی شما
نمايندگان در نشست علني امروز (دوشنبه، 5 بهمن‌ماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي لايحه عضويت ايران در مشارکت (کنسرسيوم) زيرساخت‌هاي کليد عمومي آسيا با کليات اين لايحه با 151 رأي موافق، 4 رأي مخالف و 8 رأي ممتنع از مجموع 230 نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنين نمايندگان مجلس با ماده واحده و تبصره اين لايحه نيز با 151 رأي موافق، يک رأي مخالف و 7 رأي ممتنع از مجموع 227 نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده واحده و تبصره اين لايحه آمده است که به دولت اجازه داده مي‌شود در مشارکت (کنسرسيوم) زيرساخت کليد عمومي آسيا به شرح منشور و آئين نامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط و يا کمک اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت برعهده دولت است.

تبصره- در اجراي ماده 10 منشور مشارکت و ماده 7 آئين نامه آن رعايت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضروري است.
   1394/11/5 15:00    تعداد بازدید :  3531