شعار سال 1399
آی پی شما
پایگاه اطلاع رسانی شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور در تاریخ 25 تیرماه 1397 آغاز به کارکرد.

این پایگاه مطابق با ماده 19 آیین نامه داخلی شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور و به منظور تبیین مصوبات شورا و جهت اطلاع‌رسانی عمومی راه اندازی گردیده است و بر روی دامنه www.iranpki.ir  در دسترس می باشد.

 

   1397/4/25 15:23    تعداد بازدید :  2310