شعار سال 1400
آی پی شما
پروفایل‌های زیرساخت کلید عمومی کشور
این سند مجموعه کاملی از انواع پروفایل‌های گواهی الکترونیکی است که توسط مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه جهت استفاده در زیرساخت کلید عمومی کشور ارائه شده است. سند مذکور با در نظر گرفتن استانداردهای لازم برای پروفایل‌های گواهی الکترونیکی تنظیم شده است.

دریافت فایل pdf پروفایل های زیرساخت کلید عمومی کشور

تاریخ ابلاغ : 1398/10/17
مصوبه : مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
فایل PDF :