شعار سال 1397
آی پی شما
جلسه بیست و یکم
جلسه بیست و یکم (تعداد دانلود : )
 

جلسه بیست و یکم شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور
 
 
دستور جلسه:

  1. تصویب سند به‌روز شده آیین نامه داخلی شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور 
  2. بررسی سند دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی تامین (سازمان تامین اجتماعی)
  3. بررسی سند به‌روز شده دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی نفت (وزارت نفت)
  4. بررسی سند به‌روز شده دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر(شرکت فناوران اعتماد راهبر)
  5. بررسی سند دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی اعتماد هوشمند (شرکت سرمایه گذاری فناوران tecvest)
  6. بررسی مصوبه کمیته تخصصي در خصوص ساماندهی بکارگیری گواهی‌هاي الکترونیکی SSL و پست الكترونيكي امن در كشور
 
   
منبع :
فایل : آیین‌نامه داخلی شورای سیاست‌گذاری (نسخه جدید)
: 1.07M
فایل : دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی تامین اجتماعی
: 0.99M
فایل : دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی نفت
: 2.49M
فایل : دستورالعمل اجرای مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر
: 2.23M
فایل : دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی اعتماد هوشمند
: 1.84M
فایل : صورتجلسه کمیته تخصصی ساماندهی بکارگیری گواهی الکترونیکی SSL و پست الکترونیکی امن در کشور
: 90.41K