شعار سال 1398
آی پی شما
امضای همراه (Mobile Signature) چیست؟
از ترکیب فناوری‌های همراه، رایانش ابری و زیرساخت کلید عمومی، پدیده‌ای به‌نام زیرساخت کلید عمومی همراه یا Mobile PKI شکل می‌گیرد. امضای همراه یکی از کاربردهای زیرساخت کلید عمومی همراه می‌باشد که به شهروند این امکان را می‌دهد تا در هنگام درخواست یک خدمت الکترونیکی از یک درگاه اینترنتی یا دفتر پیشخوان، بدون نیاز به هیچ ابزار اضافی یا ارائه مدرک شناسایی، مجوز انجام هر تراکنش الکترونیکی را صادر کند. در این بستر، اثبات هویت شخص و صدور مجوز تراکنش تنها از طریق یک امضای دیجیتالی که از طریق تلفن همراه خود انجام می‌دهد، امکان‌پذیر است.

همچنین به واسطه امضای همراه، امکان امضای اسناد از راه دور و بصورت غیر حضوری فراهم می‌آید. زیرساخت کلید عمومی همراه باید تضمین ‌کننده اصل WYSWYS باشد. استفاده از این اصل بدین معناست که پیامی که شهروند با تلفن همراه خود امضا و ارسال کرده دقیقاً همان تراکنشی است که در پیام درخواست امضا، از ارائه‌کننده خدمت، دریافت شده است.