شعار سال 1400
آی پی شما
نصب گواهی الکترونیکی مرکز ریشه در Acrobat Professional
  1. فايل گواهي الكترونيكي ريشه را فقط از مخزن گواهی و يا مراكز مياني زير نظر اين مركز دريافت نماييد.
  2. از منوي Advanced، گزينه Manage Trust Identities را انتخاب نماييد تا كادر زير ظاهر گردد. از منوي بازشونده، گزينه Certificates را انتخاب نموده و بر روي دكمه Add Contacts كليك نماييد تا كادر زير ظاهر شود. 
  1. دكمه Browse را فشار داده و با استفاده از كادر محاوره‌اي، فايل گواهي را انتخاب نماييد. 
  1. سپس از ليست پايين، گواهي مركز ريشه را انتخاب نموده و دكمه Trust را فشار دهيد. 
  1. در كادر ظاهر شده، كليه انتخاب‌ها را تيك زده و دكمه OK را فشار دهيد. 
  1. بر روي دكمه Import كليك نماييد.
  1. در پايان كادر زير نمايش داده خواهد شد. دكمه OK را فشار دهيد. 
  2. دكمه Close را فشار دهيد.
«« « 4/ » »»