شعار سال 1400
آی پی شما
نصب گواهی الکترونیکی مرکز ریشه در Windows
براي نصب گواهي الكترونيكي ريشه مراحل زير را دنبال نماييد:
  1. فايل گواهي الكترونيكي ريشه را فقط از مخزن گواهی و يا مراكز مياني زير نظر اين مركز دريافت نماييد.
  2. بر روي فايل گواهي الكترونيكي كليك راست نموده و گزينه Install Certificate را انتخاب نماييد.
  3. در كادر certificate Import Wizard بر روي دكمه Next كليك نماييد.
  4. از كادر ظاهر شده گزينه Place all certificates in the following store را انتخاب نماييد.
  1. بر روي دكمه Browse… كليك نموده و گزينه Trusted Root Certification Authorities را انتخاب نموده و پس از فشردن دكمه OK بر روي Next كليك نماييد. 
  1. در گام آخر بر روي دكمه Finish كليك نماييد. 
  2. پس از بسته شدن اين كادر، پنجره هشدار امنيتي بر روي صفحه ظاهر خواهد شد. دقت نماييد گواهي‌اي كه نصب نموده‌ايد داراي عنوان و Thumbprint نشان داده شده در شكل زير باشد. تنها در صورت مطابقت كامل مشخصات نشان داده شده در كادر با شكل زير دكمه Yes را فشار دهيد. در غير اين صورت گواهي مذكور متعلق به ريشه نبوده و غير قابل اعتماد مي‌باشد.
  1. در نهايت پس از آنكه دكمه Yes را فشار داديد، پيغام نصب موفق گواهي الكترونيكي بر روي صفحه ظاهر مي‌شود. 
  2. در صورت نصب موفق گواهي، پس از آنكه بر روي فايل آن دو بار كليك بنماييد، مشخصات گواهي در زبانه Certification Path به شكل زير و بدون هيچ خطايي ظاهر خواهد شد.
«« « 4/ » »»