شعار سال 1399
آی پی شما
راهنمای تاسیس مراکز میانی
در این بخش کلیه فرآیندهای مورد نیاز جهت تاسیس یک مرکز میانی به تفصیل بیان شده است:
 
انواع مراکز میانی
بر اساس مصوبه مورخ 19/2/1388 شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور، انواع مراکز میانی عبارتند از:
 
الف) مرکز میانی عام:
مرکز منحصربه‌فردی است که به طور عام مبادرت به ارایه خدمات گواهی الکترونیکی برای تمامی کاربردهای مختلف به متقاضیان می‌نماید.
·         تبصره 1- مرکز میانی بازرگانی به عنوان مرکز میانی عام فعالیت می‌کند. 
·         تبصره 2- تا زمان راه‌اندازی مراکز میانی خصوصی، این مرکز مجاز است به مشتریان بخش خصوصی برای کاربردهای غیر دولتی، خدمات گواهی الکترونیکی ارایه نماید.
 
ب) مرکز میانی دولتی
هر یک از دستگاه‌های اجرایی، می‌توانند با کسب مجوز و اخذ گواهی از مرکز ریشه، در حوزه فعالیت خود، مبادرت به تاسیس مرکز میانی دولتی نمایند.
·         تبصره 1- مرکز میانی دولتی می‌تواند، با ائتلاف چند دستگاه اجرایی جهت ارایه خدمات گواهی الکترونیکی در حوزه‌های مشترک با مسوولیت یکی از دستگاه‌های مؤتلفه مزبور و ارایه سند دستورالعمل گواهی واحد، تاسیس شود.
 
پ) مراکز تابعه
مراکز میانی دولتی تا یک سطح بعدی دستگاه یا دستگاه‌های متبوع خود در صورت داشتن شرایط مربوط، می‌توانند صرفاً درحوزه فعالیت خود اقدام به ایجاد مراکز تابعه و صدور گواهی برای آن‌ها نمایند.
·         تبصره1- تا زمانی‌که دستگاه‌های بالادستی متقاضیان تاسیس مرکز تابعه، اقدام به تاسیس مرکز میانی دولتی نکرده‌اند، این مراکز می‌توانند در ذیل مرکز میانی عام، تاسیس شوند.
·         تبصره2- درصورت عدم تطابق دستورالعمل گواهی متقاضی تاسیس مرکز تابعه با دستورالعمل گواهی دستگاه بالادستی و احراز وجود شرایط ویژه برای متقاضی توسط مرکز ریشه، متقاضی می‌تواند در حوزه  فعالیت خود در مرتبه اول مجوز تاسیس مرکز تابعه ذیل مرکز میانی عام و در مرتبه بعدی مجوز تاسیس مرکز میانی دولتی دریافت نماید.
 
 ت) مراکز میانی خصوصی
این مراکز برای صدورگواهی الکترونیکی مورد استفاده در بخش خصوصی برای کاربردهای تعریف شده آن‌ها پس از احراز صلاحیت‌های کیفی، کمی و حقوقی، مجوز تاسیس از مرکز ریشه خواهند گرفت. آیین‌نامه شرایط احرازصلاحیت مراکز میانی خصوصی توسط مرکز ریشه تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.
 
ث) مرکز میانی بیرونی
مراکز میانی خصوصی با احراز شرایط لازم و کسب گواهی تحت عنوان «مرکز میانی بیرونی»  از مرکز ریشه می‌توانند، پس از انعقاد قرارداد با دستگاه دولتی مورد نظر، اقدام به صدور گواهی الکترونیکی صرفاً برای کاربردهای دولت با بنگاه (G2B) و دولت با مشتری(G2C) (گواهی‌های الکترونیکی اشخاص خصوصی طرف ارتباط با دستگاه حاکمیتی) نمایند. متن کامل مصوبه در بخش ضمایم، قسمت (4-1) آمده است.
 
کلاس‌های مراکز میانی
مراکز مختلف با توجه به نوع گواهی قابل ارائه، تقسیم‌بندی می‌شوند و یک مرکز صدور گواهی می‌تواند سیاست‌های گواهی را برای بیشتر از یک سطح اطمینان پیاده‌سازی نماید.سطوح گواهی مرکز میانی به شرح ذیل می‌باشد[1].
CA Class سطح گواهی قابل ارائه
Class 1 Level 1
Class 2 Level 1, 2
Class 3 Level 1, 2, 3
Class 4 Level 1, 2, 3, 4
 
کلیه متقاضیان، می‌بایست بر اساس دستورالعمل اجرایی ساماندهی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی و سند سیاستهای گواهی الکترونیکی کشور در بخش قوانین و مقررات می‌باشد، کلاس مرکز میانی مورد درخواست خود را مشخص نمایند.
 

 
فرآیندها

نمودار مراحل ایجاد مراکز میانی صدور گواهی الکترونیکی
کلیه متقاضیان می‌توانند ضمن ارائه درخواست اولیه [2]طی 6 مرحله اقدام به تاسیس مراکز صدور گواهی الکترونیکی نمایند. لازم به ذکر است که در صورت تمایل متقاضی ، انجام مراحل 1 و 2 به صورت موازی امکان پذیر میباشد. شکل زیر مراحل شش را نمایش می‌دهد.در بخش 2-2 به تشریح مراحل شش گانه میپردازیم. جهت اطلاع و به کارگیری استانداردهای مستندات فنی و سیاستها به بخش 3-4 مراجعه نمائید.
 

 
شرح مراحل ایجاد مراکز میانی صدور گواهی الکترونیکی
پس از ارائه درخواست رسمی و ارائه مدارک، 6 مرحله فوق به ترتیب زیر انجام خواهد شد.لازم به ذکر است که در صورت تمایل متقاضی ، انجام مراحل 1 و 2 به صورت موازی امکان پذیر میباشد.

مرحله 1- سیاست ها

1)       ارائه دستورالعمل اجرایی سیاست‌های گواهی " CPS" و خلاصه طرح تجاری(توسط متقاضی)
2)       بررسی دستورالعمل اجرایی سیاست‌های گواهی مرکز متقاضی (توسط مرکز ریشه)
3)       توسعه دستورالعمل اجرایی مرکز مطابق با سیاست‌های مرکز (توسط متقاضی)
4)       صدور نامه تاییدیه مقدماتی (توسط مرکز ریشه) برای شورای سیاستگذاری

مرحله 2- فنی

1)       ارائه معماری و فناوری مورد استفاده (توسط متقاضی)
2)       ارائه طرح فنی ساختمان (توسط متقاضی)
3)       تهیه گزارش فنی (توسط مرکز ریشه) برای شورای سیاستگذاری

تذکر: درصورت تمایل متقاضی ، مراحل 1 و 2 به موازات یکدیگر صورت میگیرد.

مرحله 3- حقوقی

1)       تهیه موافقت‌نامه (توسط واحد مرکز ریشه)
2)       تعیین میزان تضمین لازم (توسط مرکز ریشه)
3)       امضاء موافقت نامه (توسط متقاضی)
4)       ارائه ضمانت‌نامه تعیین شده (توسط متقاضی)

مرحله 4- تایید

1)       پس اتمام موفقیت‌آمیز مراحل1، 2و 3 موافقت‌نامه امضاء شده متقاضی به همراه نسخه CPS تایید شده برای تصمیم‌گیری به شورای سیاستگذاری ارسال می‌شود. امضاء شورای سیاستگذاری به معنی تایید متقاضی برای تاسیس مرکز میانی می‌باشد.
2)       امضاء موافقت (توسط شورای سیاستگذاری)

مرحله 5- بازرسی

1)       پس از اتمام فرصت داده شده بازرسی از مرکز متقاضی صورت می‌گیرد.
2)       صدور نامه تاییدیه بازرسی (توسط بازرس)

مرحله 6-پیاده سازی

1)       صدور مجوز عملیات (توسط مرکز ریشه)
2)       برگزاری مراسم و صدور گواهی مرکز متقاضی (کمیته نظارتی شورای سیاستگذاری)

 
جهت اطلاع از جزئیات فرایند تاسیس مراکز میانی و نیز فرم‌ها و مستندات مرتبط، نسخه PDF را از پایین همین صفحه دریافت نمایید.
 

[1] -هیچ موافقت نامه جهانی در مورد استانداردی برای توصیف سطوح اطمینان وجود ندارد. استاندارد دولت کانادا، دولت آمریکا، دولت استرالیا دارای چهار سطوح اطمینان   Rudimentary, Basic, Medium و High بوده که گاهی با عناوین Level1, 2, 3, 4 نام برده می‌شوند
 2- نمونه فرمهای مربوط به درخواست اولیه در این مستند موجود میباشد.

تاریخ ابلاغ : 1393/7/19
فایل PDF :