آی پی شما
الزامات امنیتی پودمان‌های رمزنگاشتی زیرساخت کلید عمومی
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات پودمان رمزنگاشتی است که جهت امن‌سازی بسترهای اطلاعاتی به‌کار می‌رود. در پودمان رمزنگاشتی اطلاعات حساس و محرمانه کاربران نهایی نظیر کلیدهای رمزنگاشتی ذخیره و نگهداری می‌شود. همچنین انجام عملیات و سازوکارهای مختلف رمزنگاشتی توسط این پودمان‌ها امکان‌پذیر است.
پودمان‌های رمزنگاشتی ممکن است به صورت سخت‌افزاری، نرم‌افزاری یا ترکیبی از نرم‌افزار و سخت‌افزار، پیاده‌سازی شوند. الزامات امنیتی ارائه شده در این استاندارد کلیه پودمان‌های رمزنگاشتی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری با قابلیت PKI را شامل می‌شود.

تاریخ ابلاغ : 1392/12/11
مصوبه : کمیته ملی استاندارد
فایل PDF :