شعار سال 1399
آی پی شما
مصوبه شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور در خصوص مرکز میانی سازمان تامین اجتماعی
پيرو درخواست تاسيس مرکز صدور گواهي الکترونيکي مياني دولتی تامین اجتماعی توسط سازمان تامین اجتماعی در خصوص کاربری این مرکز و با توجه به برگزاری جلسه تفاهم مورخ 1396/5/17،جهت ارائه خدمات صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی فیمابین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی در دبیرخانه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی)، سند دستورالعمل اجرایی مربوطه جهت ارائه خدمات صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی تا کلاس سه اطمینان، حسب تایید مرکز دولتی ریشه و  دبیرخانه شورا، مورد تصویب قرار گرفت.
 

دریافت فایل pdf مصوبه شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور در خصوص مرکز میانی سازمان تامین اجتماعی

تاریخ ابلاغ : 1396/5/17
مصوبه : شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور
فایل PDF :