شعار سال 1399
آی پی شما
مصوبات جلسه هجدهم شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور
 1. پیرو درخواست تأسیس مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی بازار سرمایه از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و ارائه سند دستورالعمل اجرایی مربوطه، پس از بررسی و تائید مرکز دولتی ریشه، درخواست به‌عنوان مرکز صدور گواهی میانی دولتی کلاس سوم، مورد تصویب شورا قرار گرفت.
 2. پیرو درخواست تأسیس مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی ارتباطات آزما و ارائه سند دستورالعمل اجرایی مربوطه، پس از بررسی و تائید مرکز دولتی ریشه، درخواست به‌عنوان مرکز صدور گواهی میانی خصوصی کلاس دوم، مورد تصویب شورا قرار گرفت.
 3. پیرو به‌روزرسانی سند دستورالعمل اجرایی مرکز میانی خصوصی پارس‌ساین، این سند بررسی گردید و مورد تصویب شورا قرار گرفت.
 4. با تغییر نام مجوز مرکز میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر به شرکت خدمات انفورماتیک راهبر مخالفت گردید و مقرر شد، شرکت خدمات انفورماتیک راهبر در صورت نیاز می‌تواند جهت اخذ مجوز تأسیس مرکز میانی خصوصی، درخواست خود را به دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی ارائه نماید.
 5. شورا با کلیات «نظام تعرفه گذاری آزمایشگاه پودمان‌های PKI » موافقت نمود و مقرر گردید گزارش کارشناسی مناسب جهت ارائه به اعضاء تهیه و مجدداً در جلسه آتی شورا مورد بررسی قرار گیرد.
 6. در راستای بند ت ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی و به‌منظور کاهش تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های ملی و امنیتی در فضای سایبر و به‌کارگیری مطمئن فناوری زیرساخت کلید عمومی در سطح کشور، شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور استانداردهای ذیل را جهت تصویب به‌صورت اجباری، به سازمان ملی استاندارد ایران معرفی می‌نماید.
  • استاندارد «الزامات برنامه‌های کاربردی مجهز به زیرساخت کلید عمومی ایران »
  • استاندارد «الزامات پودمان‌های رمزنگاشتی زیرساخت کلید عمومی »
 7. در خصوص استفاده از گواهی الکترونیکی SSL و پست الکترونیکی صادره توسط مراکز صدور گواهی الکترونیکی مورد تائید شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور، مقرر گردید کمیته کارشناسی متشکل از کارشناسان فنی سازمان متبوع اعضاء شورا، جهت بررسی و ارائه گزارش فنی به جلسه آتی شورا تشکیل گردد.
 8. شرایط لازم جهت احراز صلاحیت برای آن دسته از مراکز میانی خصوصی که درخواست راه‌اندازی مرکز میانی بیرونی را می‌نمایند (موضوع ماده 5 دستورالعمل اجرایی طرح ساماندهی مراکز میانی مصوب ششمین جلسه این شورا مورخ 1388) به شرح ذیل می‌باشد:
  • آماده‌سازی زیرساخت فنی، فرآیندی و حقوقی مورد تائید مرکز دولتی ریشه مطابق با سیاست‌های گواهی الکترونیکی زیرساخت کلید عمومی کشور
  •  صدور حداقل تعداد سی هزار (30،000) گواهی الکترونیکی
 9. در راستای بند ث ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی، به‌منظور فراهم‌سازی بستر قابلیت شناسایی گواهی‌های الکترونیکی صادره در حوزه زیرساخت کلید عمومی کشور در کشورهای مختلف و در نرم‌افزارهای بین‌المللی (نظیر مرورگرهای مختلف)، مکلف گردید، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه تعاملات لازم با مراکز صدور گواهی خارجی و سازمان‌های مربوطه را، با رعایت دستورالعمل‌های کمیته نظارتی انجام دهد.
 10. اعضاء کمیته نظارتی برای دور چهارم به مدت یک سال به شرح زیر انتخاب شدند:
  •  جناب آقای توفیق – نماینده محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • جناب آقای آیت اللهی – نماینده محترم نظام صنفی رایانه‌ای
  • جناب آقای رحیمی – نماینده محترم وزارت اطلاعات
  • جناب آقای احمدی – نماینده محترم بانک مرکزی
  • جناب آقای شافعی – نماینده محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
 
تاریخ ابلاغ : 1393/2/21
مصوبه : شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور