شعار سال 1399
آی پی شما
مصوبات جلسه نوزدهم شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور
 1. شورا بعد از استماع گزارش دبیرخانه در خصوص درخواست وزارت امور خارجه و با عنایت به مواد 31 و 32 از باب دوم قانون تجارت الکترونیکی و آیین‌نامه اجرایی ماده 32 مصوب نمود:
  • الف) با توجه به فعالیت مرکز صدور گواهی مذکور بدون کسب مجوز از شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور و همچنین ضرورت اعتبارسنجی و اعتباربخشی به این مرکز صدور گواهی توسط شورا، ستاد گذرنامه موظف است، در اسرع وقت، اسناد CP/CPS مربوط به این مرکز صدور گواهی را حداکثر طی دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه به دبیرخانه شورا ارائه نماید.
  • ب) دبیرخانه شورا موظف است ضمن ابلاغ و پیگیری انجام بند الف، به‌محض آماده شدن و تائید اسناد، آن‌ها را برای طرح و تصویب در شورا در دستور اولین جلسه آتی قرار دهد.
 2. در خصوص افزایش و اصلاح ترکیب اعضا، شورا مصوب نمود تا پیشنهاد زیر برای تصویب در هیئت دولت ارسال شود:
  • الف) با توجه به درخواست وزارت کشور با عضویت این وزارتخانه موافقت گردید.
  • ب) با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی الکترونیکی در کشور با عضویت معاونت ذی‌ربط قوه قضاییه موافقت گردید.
 3. در خصوص مرکز صدور گواهی الکترونیکی بانک مرکزی، پس از بحث و تبادل‌نظر و جهت اخذ تصمیم جامع در راستای یکپارچگی هر چه بیشتر فضای هویت دیجیتال در کشور، مقرر شد در جلسه بعد تصمیم‌گیری لازم به عمل آید.

تاریخ ابلاغ : 1393/12/18
مصوبه : شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور
فایل PDF :