شعار سال 1399
آی پی شما
مصوبات جلسه بیست و ششم شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
 1. گزارشی از وضعیت زیرساخت کلید عمومی و کاربرد گواهی الکترونیکی در کشور توسط دبیرخانه شورا ارائه گردید.
   
 2. گزارشی از اقدامات انجام شده پیرامون ابلاغ مصوبات جلسه بیست و پنجم شورا ارائه گردید. با توجه به مطالب ارائه شده و شرایط موجود مقرر گردید:

  الف: سازمان ثبت ­احوال و ستاد گذرنامه موظف ­اند تا دو ماه از تاریخ این جلسه سند CPS مرکز صدور گواهی الکترونیکی خود را ارائه و نمایندگان خود را برای بررسی کارشناسی و اعتباربخشی به گواهی ­های الکترونیکی صادره در بخش خود، معرفی نمایند.
   
 3. با کلیات طرح ارتقاء و جایگزینی مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و راه ­اندازی ساختار G3 سند سیاست­های گواهی الکترونیکی زیرساخت کلید عمومی کشور موافقت شد. مقرر شد در جلسه­ ای با اعضای کمیته نظارتی جزئیات طرح بررسی دقیق­ تر شود و به تصویب اعضای کمیته نظارتی برسد.
   
 4. تعداد اعضای کمیته نظارتی در آیین­ نامه داخلی شورا، هفت عضو تعیین شد.
   
 5. اعضای کمیته نظارتی برای دور پنجم به مدت یک‌ سال به شرح زیر انتخاب شدند:
1. وزارت صنعت، معدن و تجارت
2. سازمان فناوری اطلاعات
3. وزارت کشور
4. شورای اجرایی فناوری اطلاعات
5. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
6. سازمان نظام صنفی رایانه ­ای
7. مرکز مدیریت راهبردی افتا

تاریخ ابلاغ : 1397/11/7
فایل PDF :