شعار سال 1399
آی پی شما
مصوبات جلسه بیست و سوم شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور
 
 1. اصلاح اسناد دستورالعمل اجرایی صدور گواهی الکترونیکی مراکز میانی دولتی عام و بازار سرمایه
  1. پیرو اعلام مرکز دولتی ریشه مبنی بر امکان ارائه خدمات صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی توسط مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) تا کلاس چهار اطمینان، سند بروزرسانی شده دستورالعمل اجرایی کلاس چهار این مرکز بررسی و به تصویب رسید.
  2. پیرو اعلام مرکز دولتی ریشه مبنی بر امکان ارائه خدمات صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی توسط مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی بازار سرمایه (سازمان بورس و اواق بهادار) تا کلاس سه اطمینان، سند بروزرسانی شده دستورالعمل اجرایی کلاس سه این مرکز بررسی و به تصویب رسید.
 2. اصلاحات انجام شده  در مفاد دو، سه و چهار سند شرایط احراز صلاحیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی مصوب تیرماه 96، بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.
 3. مقرر گردید تعرفه صدور گواهی های الکترونیکی با دوره اعتبار بیش از یک سال تا سقف مجاز اعتبار گواهی بر اساس نرخ مصوب مرجع صدور در زمان صدور گواهی دریافت گردد.
 4. اعضای کمیته نظارتی برای دور چهارم به مدت یک سال به شرح زیر انتخاب شدند:
  1. وزارت صنعت، معدن و تجارت
  2. شورای اجرایی فناوری اطلاعات
  3. اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران
  4. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  5. مرکز مدیریت راهبردی افتا

​دریافت فایل pdf مصوبات جلسه بیست و سوم شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور

تاریخ ابلاغ : 1396/10/17
مصوبه : شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور
فایل PDF :