شعار سال 1399
آی پی شما
مصوبات جلسه بیست و دوم شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور
  1. مطابق با بند "ت" ماده 2 دستورالعمل اجرایی ساماندهی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی، آیین نامه شرایط احراز صلاحیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی تدوین و تایید جزئیات آن در مصوبه نشست تخصصی اعضای شورا در تاریخ 1396/3/31 انجام گرفت، 7 ماده از سند مذکور به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت.
  2. درخواست تاسیس مرکز میانی
    1. پيرو درخواست تاسيس مرکز صدور گواهي الکترونيکي مياني خصوصی اعتماد هوشمند توسط شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا در خصوص کاربری این مرکز، سند دستورالعمل اجرایی مربوطه جهت ارائه خدمات صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی تا کلاس دو اطمینان، حسب تایید مرکز دولتی ریشه و  دبیرخانه شورا، مورد تصویب قرار گرفت.
  3. اصلاح اسناد دستورالعمل اجرایی صدور گواهی الکترونیکی مراکز میانی نفت، فناوران اعتماد راهبر
    1. پیرو اعلام مرکز دولتی ریشه مبنی بر امکان ارائه خدمات صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی توسط مرکز صدور گواهی الکترونیکی  میانی دولتی نفت (وزارت نفت) تا کلاس سه اطمینان، سند بروزرسانی شده دستورالعمل اجرایی کلاس سه این مرکز بررسی و به تصویب رسید.
    2. پیرو اعلام مرکز دولتی ریشه مبنی بر امکان ارائه خدمات صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی توسط مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر (شرکت فناوران اعتماد راهبر) تا كلاس دو، سند به‌روز شده دستورالعمل اجرایی کلاس دو این مرکز بررسی و به تصویب شورا رسید.

​دریافت فایل pdf مصوبات جلسه بیست و دوم شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور

تاریخ ابلاغ : 1396/4/17
مصوبه : شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور
فایل PDF :