شعار سال 1399
آی پی شما
مصوبات جلسه بیستم شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور
  1. دبیرخانه شورا ضمن ارایه گزارشی در خصوص ضرورت و نیازمندی لازم برای بازنگری آیین نامه داخلی شورا و پاسخ به برخی سوالات اعضا در این خصوص، موضوع بازنگری و اصلاح آیین نامه داخلی به رای گذاشته شد که به اتفاق آرا  تصویب گردید.
  2. پس از تصویب کلیات بازنگری و اصلاح آیین نامه داخلی، شورا در رسیدگی به جزییات آیین نامه  با توجه به مصوبات هیئت وزیران در خصوص تغییراتی در ترکیب اعضای شورا و سوالات طرح شده در جلسه مقرر شد تا در این خصوص از معاونت حقوقی رییس جمهور استعلام صورت پذیرد و سپس با توجه به نظریه حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، شورا اتخاذ تصمیم نماید.
  3. در ادامه دبیرخانه شورا ضمن ارایه گزارش در خصوص ساختار آیین نامه جدید و تغییرات و اصلاحات پیشنهادی به اعضا مقرر شد تا کلیه اعضا شورا حداکثر تا چهارشنبه مورخ 15/10/95 نقطه نظرات خود را به دبیرخانه ارسال نماید و دبیرخانه نیز ضمن بررسی و جمع بندی نظرات واصله ویرایش جدید آیین نامه را تدوین و برای اعضا ارسال نماید. تصمیم گیری در خصوص جزییات آیین نامه داخلی به جلسه بعدی شورا که مقرر شد در ابتدای بهمن ماه برگزار شود، موکول گردید.
  4. پيرو درخواست تاسيس مرکز صدور گواهي الکترونيکي مياني دولتی سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، سند دستورالعمل اجرایی (CPS) مربوطه جهت ارائه خدمات صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی تا کلاس سه اطمینان، حسب تایید مرکز دولتی ریشه و  دبیرخانه شورا، مورد تصویب قرار گرفت. ضمنا صدور گواهی الکترونیکی این مرکز میانی مشروط به ارایه تفاهم نامه با بیمه ها برای برآورده شدن نیازمندی آنان می باشد.
تاریخ ابلاغ : 1395/10/25
مصوبه : شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور