شعار سال 1400
آی پی شما

مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی جدید اعتماد هوشمند در ساختار G3 زیرساخت کلید عمومی کشور راه‌اندازی گردید.

مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی اعتماد هوشمند، بعنوان اولین مرکز میانی خصوصی در ساختار G3 زیرساخت کلید عمومی کشور، گواهی‌های الکترونیکی خود را پس از تأیید کمیته نظارتی شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی، از مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه دریافت و فعالیت خود را در زیرساخت کلید عمومی کشور به‌طور رسمی آغاز نمود.
این مرکز میانی که متعلق به شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تک‌وستا می‌باشد مجوز راه‌اندازی خود را در جلسه بیست و دوم شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی دریافت نموده و پس از طی مراحل راه‌اندازی و انجام ممیزی‌های لازم توسط مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، موفق به دریافت گواهی‌های الکترونیکی خود در دو سطح برنز و نقره در ساختار G3 شده است.

 

   1398/3/4 15:00    تعداد بازدید :  3893