شعار سال 1397
آی پی شما
به منظور ترویج موضوعات مرتبط با گواهی الکترونیکی، امضای دیجیتال و زیرساخت کلید عمومی در کشور، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه اقدام به انتشار مقالات ترویجی و آموزشی از طریق پورتال اینترنتی خود می‌نماید. این مرکز در نظر دارد با توجه به تنوع موضوعات مرتبط با این حوزه، مجموعه جامع و مفیدی از منابع و مقالات معتبر را برای آشنایی افکار عمومی و نیز استفاده محققان در زمینه مسائل فنی، حقوقی، قانونی و فرایندی زیرساخت کلید عمومی بر روی پورتال خود گردآوری نماید. 
 
لذا بدین‌وسیله از کلیه پژوهشگران، کارشناسان و علاقه‌مندان به مباحث گواهی الکترونیکی دعوت به عمل می‌آید مقالات خود را از طریق فرم دریافت مقالات، ارسال نموده تا با ذکر نام نویسنده منتشر گردد.
 محورهای ارائه مقالات شامل موارد ذیل می‌باشد:
 1. مباحث بنیادین زیرساخت کلید عمومی و آشنایی با اجزا و مولفه‌ها مختلف این زیرساخت
 2. چالش‌ها در فضای مجازی و لزوم بکارگیری فناوری امضای‌دیجیتال و گواهی دیجیتال در ارایه خدمات الکترونیکی
 3. کاربردهای متنوع گواهی دیجیتال
 4. تجارب موفق بکارگیری گواهی‌های دیجیتال در سازمان‌ها
 5. ارائه راه‌کارهای اعتمادساز مبتنی بر گواهی الکترونیکی در راستای توسعه این فناوری در کشور
 6. معرفی فناوری‌های نوین در حوزه زیرساخت کلید عمومی
 7. بررسی وضعیت و تجارب سایر کشورها
 8. مسائل حقوقی، بررسی قوانین و ارائه پیشنهادات 
 9. سایر موضوعات مرتبط 
لازم است مقالات ارائه شده متناسب با گروه مخاطبین آن تدوین شده و هر مقاله همراه با تعیین گروه مخاطبین مربوطه ارائه گردد. گروه‌های مخاطبین در نظر گرفته شده جهت ارائه مقالات شامل موارد ذیل می‌باشد ( اولویت اول جهت انتشار مقالات، سه گروه اول است). 
 1. مخاطبین عام (عموم مردم)
 2. مدیران و کارشناسان عام (مدیران و کارشناسان ناآشنا با حوزه امنیت اطلاعات و PKI)
 3. مدیران و کارشناسان متخصص (مدیران و کارشناسان متخصص حوزه فناوری اطلاعات و آشنا با مفاهیم اولیه امنیت اطلاعات و PKI)
 4. کارشناسان حرفه‌ای (کارشناسان و توسعه‌دهندگان نرم‌افزاری متخصص در حوزه فناوری اطلاعات، امنیت اطلاعات و PKI)
منبع : مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه      1393/8/26 23:19    تعداد بازدید :  5047