شعار سال 1400
آی پی شما


اطلاعیه آغاز دوره ارزیابی جدید آزمایشگاه پودمان رمزنگاشتی


نظر به توسعه فرايندي و فني آزمايشگاه پودمان رمزنگاشتي، بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند دوره ارزیابی جدید از تاریخ  1397/07/01 آغاز خواهد شد.

لذا متقاضيان مي‌بايست حداکثر تا تاريخ 1397/08/30 جهت ارسال محصول و مستندات خود بر اساس راهنماي ارزيابي پودمان هاي رمزنگاشتي، منتشر شده در سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اقدام نمايند.

قابل ذکر است به درخواست هایی که پس از مهلت ذکر شده ارسال گردد تا پایان دوره بعدی ارزیابی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

منبع : مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه      1397/3/1 12:00    تعداد بازدید :  8807