شعار سال 1399
آی پی شما
طی درخواست تمدید گواهی‌های الکترونیکی سطح یک و دو و سه اطمینان مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی بازار سرمایه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار که فعال حوزه بازار سرمایه می‌باشد و ممیزی های بعمل آمده از آن مرکز میانی توسط مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، در تاریخ 1396/06/26 جلسه کمیته نظارتی با حضور 3 نفر از 5 نفر اعضای شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی که حضور آنها برای دسترسی به کلید خصوصی مرکز دولتی ریشه الزامی‌می‌باشد، برگزار و گواهی‌های الکترونیکی سطوح یک و دو و سه اطمینان برای آن مرکز میانی تمدید شد.

گواهی‌های الکترونیکی صادره از مرکز میانی بازار سرمایه در سامانه‌های متعلق به کارگزاری‌های بورس، از جمله کدال، کاربردی و در حال استفاده می‌باشد.

گواهی‌های صادر شده برای مرکز میانی دولتی بازار سرمایه در 26 شهریور 1396 بر روی مخزن مرکز دولتی ریشه به آدرس http://www.rca.gov.ir منتشر گردیده است.

 
   1396/6/26 16:15    تعداد بازدید :  4110