شعار سال 1399
آی پی شما
آیین‌نامه شرایط احراز صلاحیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی
شورای سیاست‏گذاری گواهی الکترونیکی کشور به استناد بند ت از ماده 2 «دستورالعمل اجرایی ساماندهی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی» در جلسه مورخ 1397/02/11 آیین نامه شرایط احراز صلاحیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی را در 8 ماده و 4 تبصره تصویب کرد.


دریافت فایل pdf آیین‌نامه شرایط احراز صلاحیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی


تاریخ ابلاغ : 1397/2/11
مصوبه : شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور
فایل PDF :