شعار سال 1399
آی پی شما
آیین نامه انضباطی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی زیرساخت کلید عمومی کشور
شورای سیاست‏گذاری گواهی الکترونیکی کشور در راستای اجرای بندهای «ث، ج و چ» مادۀ 5 آیین نامه اجرایی مادۀ 32 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1386/06/21، تدوین و تصویب «آیین نامه انضباطی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی زیرساخت کلید عمومی کشور» را در دستور کار قرار داده است. بندهای یک تا چهار آیین نامه مذکور در بیست و چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور مورخ 1397/02/11 به تصویب رسیده است.

دریافت فایل pdf آیین‌نامه انضباطی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی کشور


تاریخ ابلاغ : 1397/4/25
مصوبه : شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور
فایل PDF :