شعار سال 1400
آی پی شما
الزامات پروتکل درخواست گواهی در زیرساخت کلید عمومی ایران
در اين استاندارد، ساختار درخواست صدور گواهي الکترونيکي X.509  به منظور ارائه اين درخواست به صادرکننده گواهی (CA) ، تعريف مي‌گردد، ضمن اين‌که نحوه ارائه درخواست صدور گواهي به CA به همراه الزامات لازم جهت ارائه آن، در قالب پروتکل درخواست صدور گواهي بيان مي‌گردد. به طور کلي يک درخواست صدور گواهي شامل کليد عمومي هستار درخواست‌کننده گواهي و اطلاعات لازم جهت ثبت گواهي براي اين هستار مي‌باشد. درخواست‌های صدور گواهی مي‌توانند توسط یک مرجع ثبت (RA)  به نیابت از متقاضي گواهي یا به طور مستقيم توسط یک هستار نهایی (EE) ارائه شوند.

ساختار درخواست صدور گواهي تعريف شده در اين استاندارد، يك قالب مستقل نیست، بلكه توسط پروتکل درخواست صدور گواهي به‌كار گرفته می‌­شود. ساختارهاي اطلاعاتي، الزامات كنترلي و نيز ساير ملزومات درخواست صدور گواهي در اين استاندارد تعريف و تبيين مي‌­شوند. 

هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين روش­‌های ایجاد درخواست برای صدور یک گواهی الکترونیکی X.509 است. این استاندارد برای کلیه نرم‌­افزارهایی که فرآیند ایجاد و پردازش درخواست صدور گواهی را انجام می‌­دهند (مانند سامانه­‌های صادرکننده و مدیریت گواهی و نرم­‌افزارهاي مجهز به زیرساخت کلید عمومی (PKE)) کاربردپذير است.
تاریخ ابلاغ : 1393/10/30
مصوبه : کمیته ملی استاندارد رایانه و فراوری داده‌ها - سازمان ملی استاندارد ایران
فایل PDF :