شعار سال 1400
آی پی شما
الزامات امنیتی پودمان‌های رمزنگاشتی زیرساخت کلید عمومی
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات پودمان رمزنگاشتی است که جهت امن‌سازی بسترهای اطلاعاتی به‌کار می‌رود. در پودمان رمزنگاشتی اطلاعات حساس و محرمانه کاربران نهایی نظیر کلیدهای رمزنگاشتی ذخیره و نگهداری می‌شود. همچنین انجام عملیات و سازوکارهای مختلف رمزنگاشتی توسط این پودمان‌ها امکان‌پذیر است.
پودمان‌های رمزنگاشتی ممکن است به صورت سخت‌افزاری، نرم‌افزاری یا ترکیبی از نرم‌افزار و سخت‌افزار، پیاده‌سازی شوند. الزامات امنیتی ارائه شده در این استاندارد کلیه پودمان‌های رمزنگاشتی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری با قابلیت PKI را شامل می‌شود.

تاریخ ابلاغ : 1392/12/11
مصوبه : کمیته ملی استاندارد
فایل PDF :