شعار سال 1399
آی پی شما
الحاق معاون ذی‌ربط وزیر امور خارجه به ترکیب اعضای شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی
تصویب‌نامه درخصوص الحاق معاون ذی‌ربط وزیر امور خارجه به ترکیب اعضای شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت دادگستری - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
 
هیأت وزیران در جلسه 1393/4/4 به پیشنهاد شماره ۲۶۶۹۸۴۵/۷۳۲ مورخ 1393/2/29 وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
 
معاون ذی‌ربط وزیر امور خارجه به ترکیب اعضای شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی، موضوع ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۸۹۸۶/ت۳۱۸۱۹هـ مورخ 1386/6/21 اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
تاریخ ابلاغ : 1393/4/8
مصوبه : هیات وزیران