شعار سال 1400
آی پی شما

آغاز فعالیت مراکز میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر و پارس ساین در ساختار سلسله مراتبی G3

مطابق مصوبه کمیته نظارتی شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، گواهی­ های الکترونیکی مراکز میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر و پارس­ ساین در سطوح اطمینان 1 و 2 در تاریخ 30 شهریور 1399  توسط مرکز دولتی ریشه در ساختار سلسله ­مراتبی G3 صادر گردید.

شایان ذکر است جزئیات طرح ارتقاء و جایگزینی مرکز دولتی ریشه پیش از این در اردیبهشت ماه سال 1398 به تصویب کمیته نظارتی شورای سیاست­گذاری گواهی الکترونیکی کشور رسیده و ساختار سلسله­ مراتبی G3 از اردیبهشت ماه همان سال در زیرساخت کلید عمومی کشور راه­ اندازی شده است. 


در همین راستا مراکز میانی خصوصی پارس ­ساین و فناوران اعتماد راهبر پس از ارائه طرح ارتقاء و جایگزینی خود و طی روال­های فنی و فرآیندی مربوطه موفق به دریافت گواهی­ های الکترونیکی خود در ساختار سلسله مراتبی G3 شده و فعالیت رسمی خود را در این ساختار آغاز نمودند.

 
   1399/6/31 14:34    تعداد بازدید :  3415