شعار سال 1400
آی پی شما
اصالت‌سنجی اسناد الکترونیکی (راهکار جلوگیری از جعل اسناد الکترونیکی)
این فایل در قالب یک پنل تخصصی در اولین نمایشگاه دستاوردهای پیشگیری و مقابله با جعل اسناد ارائه شده و هم‌اکنون برای بهره‌برداری در اختیار کاربران پورتال قرار می‌گیرد.
 
فایل PDF :      |    1393/8/14